MẪU CHẤP THUẬN

Bằng việc truy cập vào trang web và cung cấp thông tin cá nhân cơ bản và thông tin cá nhân nhạy cảm trên website và bấm vào nút  “Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện”, bạn xác nhận mình đã đọc và hiểu Chính sách quyền riêng tư của Abbott tại https://www.vn.abbott/privacy-policy.html , và cho phép Công Ty TNHH Dinh Dưỡng 3A (Việt Nam) xử lý toàn bộ các thông tin cá nhân này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, tích hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, xóa, hủy, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao cho các công ty trong cùng tập đoàn Abbott và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được chỉ định, trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, và xử lý thông tin cá nhân bằng phương tiện tự động, nhằm mục đích quản lý đơn hàng và vận chuyển, lập danh sách khách hàn, tiếp nhận, quản lý và hỗ trợ khách hang, chương trình khách hàng thân thiết, cung cấp khuyến mại, phục vụ quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, tập hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau vào cơ sở dữ liệu tập trung, và thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, tùy trường hợp cần thiết. Abbott cam kết đảm bảo các biện pháp quản lý và kỹ thuật cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, phù hợp với Chính sách quyền riêng tư của Abbott và pháp luật Việt Nam. Việc xử lý dữ liệu sẽ được bắt đầu kể từ thời điểm Abbott nhận được dữ liệu cá nhân và sự đồng ý của bạn cho việc xử lý dữ liệu cá nhân đó. Sự đồng ý của bạn có hiệu lực cho tới khi bạn có quyết định khác.

Bạn có quyền: yêu cầu chỉnh sửa, rút lại sự đồng ý, xóa, hạn chế, yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của mình.

Bạn có nghĩa vụ: Tự bảo vệ; cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân của mình.

Để thực hiện các quyền trên, vui lòng liên hệ số điện thoại 19001519, gửi email tới địa chỉ info@abbottnutrition.com.vn , gửi yêu cầu đến Bộ Phận Bảo vệ dữ liệu cá nhân, CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM)

Địa chỉ: Centec Tower, số 72-74 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Để ngừng nhận thông tin, bấm vào nút “ngừng nhận thông tin” ở cuối thư.