CHÍNH SÁCH VỀ TÍNH RIÊNG TƯ

Chính sách về tính riêng tư – áp dụng từ ngày: 14 Tháng 12, 2011

Mẫu chấp thuận

Chính Sách về Tính Riêng  này giải thích cách Abbott Laboratories kể cả những chi nhánh và đại lý (được tham chiếu chung là “Abbott”) xử lý thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trên những website được Abbott kiểm soát liên kết với Chính Sách về Tính Riêng Tư này (được tham chiếu chung là "các website Abbott"). Trừ khi được ghi chú cụ thể khác, Chính Sách về Tính Riêng Tư này không áp dụng cho thông tin cá nhân được thu thập từ bạn một cách phi trực tuyến hoặc đến những website Abbott không liên kết với Chính Sách về Tính Riêng Tư này, đến những cư dân Hoa Kỳ hoặc những website bên thứ ba mà các website Abbott có thể liên kết đến. Việc bạn sử dụng các website Abbott tùy thuộc Chính Sách về Tính Riêng Tư này và Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến.

Vui lòng đọc Chính Sách về Tính Riêng Tư này trước khi sử dụng các website Abbott hoặc đệ trình thông tin cá nhân cho chúng tôi.

"Thông tin cá nhân" được sử dụng trong Chính Sách về Tính Riêng Tư này là gì?

"Thông tin cá nhân" có nghĩa là thông tin nhận diện bạn hoặc có thể được sử dụng để nhận diện bạn và được đệ trình cho và/hoặc thu thập bởi các website Abbott. Những ví dụ về thông tin cá nhân bao gồm tên của bạn, địa chỉ thư tín của bạn, địa chỉ email của bạn và số điện thoại của bạn.

Abbott thu thập thông tin trực tuyến như thế nào?

Abbott thu thập thông tin bằng hai cách:

  • Thông tin cá nhân bạn đệ trình: Abbott thu thập thông tin cá nhân mà bạn nhập vào các trường dữ liệu trên các websites của Abbott. Chẳng hạn, bạn có thể đệ trình tên, địa chỉ thư tín, địa chỉ email của bạn và/hoặc các thông tin khác để nhận được thông tin về những chủ đề khác nhau, đăng ký vào các chương trình của Abbott, liên hệ dịch vụ khách hàng Abbott hoặc trả lời các khảo sát của Abbott. Để bảo vệ tính riêng tư của bạn, bạn không nên cung cấp cho Abbott bất kỳ thông tin nào không được yêu cầu một cách cụ thể.

  • Thu thập thụ động thông tin không nhận diện: Các website Abbott có thể thu thập thông tin về những lần viếng thăm của bạn vào websites của Abbott mà không có sự đệ trình thông tin tích cực của bạn. Những thông tin không nhận diện có thể được thu thập bằng nhiều công nghệ khác nhau như cookie và web beacon. Cookie là những file văn bản nhỏ được một website chuyển vào đĩa cứng máy tính của bạn. Web beacon (còn được tham chiếu như các file GIF, pixel hoặc Internet tag) giúp Abbott nhận diện một cookie duy nhất trên trình duyệt của bạn. Trình duyệt Internet của bạn tự động chuyển đến các website Abbott một số những thông tin không nhận diện này như URL của website mà bạn vừa viếng thăm hoặc phiên bản trình duyệt đang chạy trên máy tính của bạn. Các công nghệ thu thập thông tin thụ động có thể làm cho việc sử dụng website Abbott của bạn trở nên dễ dàng hơn bằng cách cho phép Abbott cung cấp dịch vụ tốt hơn, tùy biến các website Abbott dựa trên sở thích của người tiêu dùng, biên soạn các thống kê, phân tích xu hướng cũng như quản lý và cải thiện các website Abbott. Một số tính năng của các website Abbott có thể không hoạt động được nếu không sử dụng những công nghệ thu thập thông tin thụ động. Thông tin thu thập được bằng các công nghệ này không thể được sử dụng để nhận diện bạn nếu không có những thông tin nhận diện bổ sung và Abbott sẽ không liên kết thông tin nhận diện bổ sung với thông tin thu thập được thông qua việc sử dụng những công nghệ theo dõi này. Liên quan đến việc giới hạn hoặc tắt công nghệ theo dõi, vui lòng xem mục bên dưới "Tôi có những chọn lựa nào về cách thức Abbott thu thập và sử dụng thông tin cá nhân về tôi?".

Abbott có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trong những trường hợp nào và nhằm những mục đích gì?

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.abbottvietnam.com.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,.. Đây là các thông tin www.abbottvietnam.com.vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và www.abbottvietnam.com.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại www.abbottvietnam.com.vn nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website www.abbottvietnam.com.vn , chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.
Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ các thông tin khi gửi liên hệ và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website www.abbottvietnam.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Abbott sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:
- Cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ Abbott, mời bạn tham gia vào những cuộc khảo sát về sản phẩm của chúng tôi hoặc thông báo cho bạn về những chương trình khuyến mãi đặc biệt nếu trước đó bạn đồng ý lựa chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhằm những mục đích như vậy.
- Giao hàng cho khách hàng.
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và website www.abbottvietnam.com.vn như các chường trình khuyến mãi, tri ân khách hàng,…
- Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
- Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.abbottvietnam.com.vn
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng.

Abbott có tổng hợp thông tin cá nhân hay không?

Abbott có thể tổng hợp thông tin cá nhân của các khách hàng sử dụng các website Abbott. Ngoài ra, chúng tôi có thể tổng hợp thông tin dưới dạng không nhận diện (dữ liệu tổng hợp/vô danh) để giúp chúng tôi thiết kế tốt hơn các website và sản phẩm Abbott, để tăng cường các hoạt động nghiên cứu và tạo thuận lợi cho các chức năng kinh doanh.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của tôi?

- CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM)
- Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
- Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.
- Người mua và người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị hòa giải.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Centec Tower, 72-74, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028 3823 8222

Abbott có chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba hay không?

Trừ trường hợp được qui định khác trong Phần này, Abbott sẽ không chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ trường hợp bạn đã được cung cấp cơ hội chọn tiết lộ thông tin này. Abbott có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không cần sự chọn lựa của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi trong các hoạt động kinh doanh. Tập quán của Abbott là yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ để thực thi các chức năng cho Abbott và theo những chỉ dẫn của Abbott. Abbott có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để trả lời những yêu cầu thông tin hợp pháp từ các cơ quan chính phủ hoặc theo quy định của luật pháp. Trong trường hợp Abbott bán một trong những dòng sản phẩm hoặc bộ phận của mình, Abbott sẽ chỉ chuyển thông tin cá nhân của bạn cho người mua nếu được sự chấp thuận của bạn nếu luật hiện hành yêu cầu để người mua có thể tiếp tục cung cấp thông tin và dịch vụ cho bạn.

Abbott Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng như thế nào?

Thông tin cá nhân của khách hàng tại www.abbottvietnam.com.vn được www.abbottvietnam.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.abbottvietnam.com.vn . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, www.abbottvietnam.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên www.abbottvietnam.com.vn
Ban quản lý www.abbottvietnam.com.vn cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý www.abbottvietnam.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Abbott bảo vệ tính riêng tư của trẻ em như thế nào?

Abbott không chủ định thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em (chúng tôi định nghĩa "trẻ em" là những người nhỏ hơn 18 tuổi) trên các website Abbott. Chúng tôi không chủ định cho phép trẻ em đặt hàng các sản phẩm của chúng tôi, liên lạc với chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp thông tin cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng một trong những phương pháp được nêu dưới đây và chúng tôi sẽ hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề này.

Làm thế nào để tôi sửa chữa hoặc xóa thông tin cá nhân khỏi các hồ sơ khách hàng hiện tại?

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu www.abbottvietnam.com.vn thực hiện việc này.
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website www.abbottvietnam.com.vn . Khi tiếp nhận những phản hồi này, www.abbottvietnam.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, www.abbottvietnam.com.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Abbott sẽ lưu trữ thông tin cá nhân trong bao lâu?

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.abbottvietnam.com.vn .

Cách tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng của Abbott?

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử www.abbottvietnam.com.vn đến địa chỉ Công ty hoặc qua số điện thoại:
Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.
Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.